Prijava

PRIJAVA k udeležbi na Zborovanju slovenskih geografov

Ob prijavi udeležbe na zborovanju slovenskih geografov je potrebno:

  1. Izpolniti prijavnico  
  2. Plačati kotizacijo

PRIJAVNICA za udeležbo na Zborovanju slovenskih geografov, Maribor, 22. in 23. 9. 2017

Ime in priimek
Točen naslov plačnika

(naziv ustanove – v primeru, da je plačnik pravna oseba, ulica, poštna številka, kraj)

Davčna številka plačnika

(v primeru, da je plačnik pravna oseba)

Prijavljam udeležbo na Zborovanju slovenskih geografov
En dan, in sicer (ustrezno označi)
·         Petek, 22. 9.
·         Sobota, 23. 9.
Oba dneva
Udeležiti se nameravam naslednjih ekskurzij
22.9. med 15.30 in 19 uro – po Mariboru
22. 9. med 15.30 in 19 uro  – po Slovenskih goricah
23. 9. med 12 in 17 uro – učni poligon Modraže-Dole

Prosimo, prijavnico pošljite po elektronski pošti na naslov zborovanje2017@um.si

 VIŠINA KOTIZACIJE

Za en dan – 25 €

Za oba dneva – 40 €

Kotizacija vključuje:

  • Zbornik
  • Okrepčila med odmori (kava, čaj, voda)
  • Kosilo in večerjo prvi dan ter kosilo drugi dan (kotizacija za en dan vključuje prehrano na dan udeležbe)
  • ekskurzijo

 

VPLAČILA KOTIZACIJE:

Prosimo, da kotizacijo poravnate vsaj dva dni pred zborovanjem.

Plačila je mogoče izvesti preko spletne banke ali s položnico. Naslov:

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor

Številka bančnega računa (IBAN): SI56 0110 0600 0020 393

Referenca:  SI00 757

Banka: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana

BIC/SWIFT: BSLJSI2X

Namen plačila: TLT2017 – Priimek udeleženca

Prijave in vplačila preko bančnega računa sprejemamo od 20. avgusta do 19. septembra 2017.

Po vplačilu bo plačniku izdan ustrezen račun.

Za morebitna dodatna pojasnila, prosim, pišite na e naslov zborovanje2017@um.si

 

 

 

 

Program zborovanja

PROGRAM ZBOROVANJA

Petek, 22. 9., Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor

Velika predavalnica

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.20 Pozdravni nagovori Vladimir Drozg, v imenu organizacijskega odbora

Stanko Pelc, predsednik Zveze geografov Slovenije

Božidar Kante, dekan Filozofske fakultete

Igor Žiberna, predstojnik Oddelka za geografijo

9.20 – 10.30 Vabljeni referati

+

razprava

Lučka Lorber: Industrializacija, deindustrializacija in regeneracija Maribora

Andrej Černe: Pokrajina – učiteljica geografije?

Igor Lipovšek: Koliko in kdaj je pouk geografije raziskovalen?

10.30 – 11.30 Vabljeni referati

+

razprava

Andrejka Slavec Gornik: Matura iz geografije

Simon Kušar: Prizadevanja geografov na področju normativne urejenosti prostorskega načrtovanja v Sloveniji

Mimi Urbanc: (Ne)omejene možnosti geografije na projektnem trgu?

11.30 – 12.00 Odmor

Otvoritev razstave

Karmen Kolnik, Vladimir Drozg
12.00 – 13.00 Referati:

+

razprava

Utrinek iz razstave

Karmen Kolnik: Kompetence učiteljev in razvijanje lastne profesionalnosti za poučevanje geografije na prostem

Igor Žiberna: Spreminjanje rabe tal na območju obpanonske severovzhodne Slovenije v obdobju 2000 – 2015

Rok Ciglič: Atlas toplotnega otoka v mestih

13.00 – 14.00 Referati

+

razprava

Utrinek iz razstave

Nataša Cizej: go2Go

Ana Vovk Korže: Ekosistemske značilnosti Dravinjskih goric

Lucija Lapuh: Podravska regija v luči zadnje gospodarske krize

14.00 – 15.00 Kosilo Restavracija Piano
15.00 – 19.00 2 ekskurziji Ekskurzija po Mariboru (Lučka Lorber)

Ekskurzija po Slovenskih goricah (Igor Žiberna)

19.00 – 22.00 Družabni večer na Meranovem

(organiziran prevoz)

 

Večerja

Podelitev priznanj ZGS

Občni zbor ZGS

 

Sobota, 23. 9. Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, Maribor

Velika predavalnica

8.30 – 10.30 Referati

+

razprava

Utrinek iz razstave

Andrej Grmovšek, Simon Verbič: Celostno upravljanje rečnih koridorjev v teoriji in praksi – primer koridorja ravninske reke

Danijel Ivajnšič, Igor Žiberna: Prostorsko-časovna razporeditev prometnih nesreč v Mariboru

Maja Vičič Krabonja: Kam ciljam in katero izobraževalno tehnologijo pri tem izberem?

Uroš Horvat: Demografski razvoj in značilnosti prebivalstva v mestu Mariboru

Jernej Tiran, Boštjan Rogelj : Geografski vidiki volitev v Podravju

Matej Gabrovec, Marjan Lep, Beno Mesarec: Potovalne navade Mariborčanov – kaj je drugače kot v Ljubljani?

Florjana Ulaga: Motnost vode in premeščanje suspendiranih snovi v Podravju

10.30 – 10.40 Povzetek mnenj iz klepetalnice Eva Konečnik Kotnik
10.40 – 11.00 Odmor
11.00 – 12.30 Referati

+

razprava

Utrinek iz razstave

 

Vladimir Korošec: Socialno-ekonomski razvoj naselij Cirkovce, Gorišnica, Stoperce in Sveti Tomaž po letu 1996

Nataša Mrak: Uporaba e učbenikov pri pouku geografije

Blaž Repe: Pohorje – slovenska pedološka posebnost

Viljem Podgoršek: Kameninska zbirka pri pouku geografije

Irena Mrak, Mirsad Skorupan: GeoBioBlitz – predstavitev projektne naloge

Barbara Lampič, Tatjana Kikec, Nejc Bobovnik: Ocena neizkoriščenega potenciala degradiranih in opuščenih zemljišč v Podravski statistični regiji

Zaključni nagovor Stanko Pelc
12.30 – 13.30 Kosilo Restavracija Piano
13.30 – 17.00 Ekskurzija Ana Vovk Korže: Samooskrba na 1,5 km² – primer dobre prakse Učni poligon za samooskrbo Dole

 

 

 

 

Med Pohorjem in Slovenskimi goricami – Maribor, 22. in 23. september, 2017

Stanovska zborovanja so priložnost za pregled stanja in dosežkov v stroki, pa tudi za vzpostavljanje in obnavljanje socialnih vezi med člani. Od tod podnaslov letošnjega zborovanja festival geografije, saj želimo predstaviti novosti in zanimivosti iz čim več področij geografije ter jih vključiti v dvodnevno dogajanje. Na ogled bodo razstave rezultatov raziskovalnih in študijskih nalog  raziskovalcev, učiteljev, študentov, dijakov in učencev, filmi z geografsko vsebino, referati na temo šolske, znanstvene in aplikativne geografije, klepetalnice, ekskurzije, občni zbor ZGS in družabno srečanje.

Organizator tokratnega zborovanja je Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Rdeča nit srečanja bo območje med Pohorjem in Slovenskimi goricami, in sicer skozi štiri vsebinske sklope:

  • Med naravnim, ruralnim in urbanim
  • Živeti Maribor
  • Sonce vzhaja na vzhodu
  • Geografija na enem hektarju

Poleg tega bo na zborovanju govora še o aktualnih razmerah na področju geografije, tako v šolski kot raziskovalni sferi.

Zborovanje je namenjeno vsem geografom, tako iz pedagoškega kot raziskovalnega področja. Pred zborovanjem bo izšla monografija o obravnavanem območju.

Prijave na zborovanje in vplačila kotizacije bo organizator pričel sprejemati v mesecu juniju, ko bo objavljen tudi program zborovanja. Datum in način prijave  bo objavljen na spletni strani, na Geolisti in drugih družbenih omrežjih.

Zborovanje bo potekalo ob finančni podpori Filozofske fakultete in Zveze geografov Slovenije.

Pišite nam in podajte predloge o tem, kaj pričakujete od zborovanja slovenskih geografov, potrudili se bomo upoštevati čim več konstruktivnih pobud.

Naslov: zborovanje2017@um.si

Organizacijski odbor