Spolno zaznamovana neenakost: seksizem, moč in politika

Enakost – številna gibanja so jo neuspešno iskala skozi celotno prejšnje in ostaja enako izmuzljiva tudi v 21. stoletju – zahteva premislek o tem, kar si sama prizadeva odpraviti: o neenakosti. V družbi se razlike kažejo na različne načine, neenakost med spoloma pa ostaja ena od njenih najznačilnejših pojavnih oblik.

Tema konference bosta neenakost med spoli in delovanje konstruktov spola v vsakdanjem življenju, prispevki pa se bodo osredotočali tako na njene zgodovinske kot sodobne vidike. Na konstruktih spola so utemeljene družbene, politične in jezikovne predpostavke, pa naj gre za postsocialistični prostor Srednje in Vzhodne Evrope, zgodovinska gibanja prvega, drugega in tretjega vala feminizma ali kulturo, denimo književnost, film in likovno umetnost. Če je ravnovesje med spoloma porušeno dalj časa (o čemer je sicer mogoče razpravljati), se je treba tega vprašanja lotiti interdisciplinarno.

Vljudno vabimo vse (tudi podiplomske študente_ke), ki jih zanimajo omenjena vprašanja, da jih naslovijo v svojih prispevkih, še posebej v povezavi z naslednjimi temami:

  • seksizem, nasilje in viktimizacija;
  • ženska gibanja in aktivizem;
  • konstrukti spola v književnosti, jeziku in prevodu;
  • staranje in spol: starizem in seksizem;
  • diskurzivna analiza in študije spolov;
  • opisni vidiki (ne)enakosti spolov: biologija, psihologija, sociologija, antropologija;
  • normativni vidiki (ne)enakosti spolov: etika, politika, pravo;
  • ženske v akademskem prostoru;
  • spolna (ne)enakost na delovnem mestu;
  • druge sorodne teme.

Konferenca bo potekala od 12. do 13. maja 2017 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Uradna jezika konference bosta angleški in slovenski. Prosimo vas, da svoj povzetek v enem od obeh uradnih jezikov v obsegu od 150 do 200 besed oddate na spletni strani konference. Rok za oddajo povzetkov je 10. marec 2017 (podaljšano do 25. marca). Avtorji_ice bodo o uvrstitvi prispevkov v program obveščeni_e do 31. marca 2017.